null

Odlewnia wyposażona jest w piec indukcyjny średniej częstotliwości, o pojemności 

Q = 700kg/wytop.

Posiadamy  linię przerobu masy formierskiej oraz masy rdzeniowej.

Dysponujemy piecem komorowym o ładowności 2000 kg odlewów, temperatura znamionowa do 1000C, w którym  wykonujemy wyżarzanie, ulepszanie cieplne, wyżarzanie ferrytyzujące, perlityzujące, normalizację i ujednorodnienie.


Obróbka wyrobów przebiega dwufazowo:

- maszynowo odbywa się w kilku oczyszczarkach bębnowych,  w śrutownicy OWT 400 oraz  oczyszczarce śrutowej Disa BB85,

- ręcznie na dużych szlifierkach stołowych, małych szlifierkach kątowych i szlifierkach prostych.

Współpracujemy z zakładami obróbczymi posiadającymi obróbkę CNC dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować zamówienia na gotowe wyroby.

null

Badania składu chemicznego produkowanych wyrobów wykonujemy na optycznym spektrometrze emisji typu SPECTROMAXx a ich kontrolę jakości przeprowadzamy na każdym etapie produkcji.

Do pomiaru twardości żeliwa wykorzystujemy twardościomierz Brinella.